Vägbyggnation

Investera i din fastighet! Genom att anlägga en bra skogsbilväg ökar värdet på ditt virke och din fastighet – och du gör det lättare att komma ut till din skog. 

Grävskopa flyttar sand och jord med sin skopa på vintern.

En skogsbilväg minskar dessutom din klimatpåverkan eftersom virke som transporteras i terräng är 40–50 gånger mer energikrävande än om det transporteras på väg.

För att vägen ska vara användbar för timmerbilar och maskintrailrar måste den uppfylla vissa kriterier. Vi utgår ifrån Skogsstyrelsens anvisningar när vi bygger vägar för att garantera att vägen blir ändamålsenlig.

Detta ingår vid en vägbyggnation

Beställer du en väg av oss så fastställer vi – och detaljplanerar – den lämpligaste vägdragningen utifrån förutsättningarna i terrängen. Vi tar huvudansvaret för entreprenaden från start till mål.


Du får kvalificerad hjälp i alla steg:

  • Identifiering av den lämpligaste vägsträckan.
  • Avverkning av väglinje.
  • Arbetsbeskrivning till entreprenör.
  • Arbetsmiljö och säkerhet.
  • Myndighetskontakter och nödvändiga tillståndsansökningar.
  • Slutbesiktning av utfört arbete.

Kostnad att bygga skogsbilväg

Priset varierar beroende på vägens längd, markens bärighet, överbyggnad och antalet trummor. 

Kontakta oss eller din inspektor för mer information och beställning.

Boka rådgivning

Vi erbjuder kostnadsfri expertrådgivning till alla skogsägare. Fyll i vårt formulär så kontakta någon av våra lokala skogliga rådgivare dig inom kort.

Hitta närmsta skogliga rådgivare

Om du behöver rådgivning eller har frågor som rör din skog kan någon av våra skogsinspektorer hjälpa dig. Ange var din skog finns för att hitta kontaktuppgifter till dina lokala skogliga rådgivare.