Skellefteå södra–Burträsk

Varje medlem i Norra Skog tillhör ett skogsbruksområde utefter var medlemmens skogsfastighet ligger. 

Skogsbruksområdet Skellefteå södra-Burträsk omfattar de delar av Skellefteå kommun som ligger söder om Skellefteälven, dock undantaget distrikten Lövånger och Bureå som bildar Lövångers skogsbruksområde.

Sbo-rådet, som består av förtroendevalda medlemmar i skogsbruksområdet, arrangerar medlemsaktiviteter, bevakar och driver lokala näringspolitiska frågor och fungerar som remissorgan för styrelsen. Kontakta gärna sbo-rådet om du har frågor om medlemsorganisationen eller medlemsaktiviteter.

Sbo-råd

Ola Andersson

Ordförande sbo-råd Skellefteå södra-Burträsk skogsbruksområde

Marcus Wikman

Ledamot sbo-råd Skellefteå södra-Burträsk skogsbruksområde

Susann Lindmark

Ledamot sbo-råd Skellefteå södra-Burträsk skogsbruksområde

Robin Tjärnström

Ledamot sbo-råd Skellefteå södra-Burträsk skogsbruksområde

Per-Gunnar Hultman

Ledamot sbo-råd Skellefteå södra-Burträsk skogsbruksområde

Jarl Stenberg

Ledamot sbo-råd Skellefteå södra-Burträsk skogsbruksområde

Anna Varg

Ledamot sbo-råd Skellefteå södra-Burträsk skogsbruksområde

Utsedd av sbo-rådet

Egon Lindgren

Medlem Skellefteå södra-Burträsk skogsbruksområde

Valberedning

Lars Pettersson

Sammankallande valberedare för skogsbruksområdet Skellefteå södra-Burträsk skogsbruksområde

Eva Lindmark

Valberedare för skogsbruksområdet Skellefteå södra-Burträsk skogsbruksområde

Olov Lundgren

Valberedare för skogsbruksområdet Skellefteå södra-Burträsk skogsbruksområde