Lövånger

Varje medlem i Norra Skog tillhör ett skogsbruksområde utefter var medlemmens skogsfastighet ligger. 

Lövångers skogsbruksområde omfattar distrikten Lövånger och Bureå i Skellefteå kommun.

Sbo-rådet, som består av förtroendevalda medlemmar i skogsbruksområdet, arrangerar medlemsaktiviteter, bevakar och driver lokala näringspolitiska frågor och fungerar som remissorgan för styrelsen. Kontakta gärna sbo-rådet om du har frågor om medlemsorganisationen eller medlemsaktiviteter.

Sbo-råd

Gustaf Öhman

Ordförande sbo-råd Lövånger skogsbruksområde

Ingemar Jonsson

Ordförande sbo-råd Lycksele skogsbruksområde

Gabriella Önnerlöv

Ledamot sbo-råd Lycksele skogsbruksområde

Inga-Lill Andersson

Ledamot sbo-råd Lycksele skogsbruksområde

Petra Svedin

Ledamot sbo-råd Lycksele skogsbruksområde

Eric Högman

Ledamot sbo-råd Lycksele skogsbruksområde

Rolf Nilsson

Ledamot sbo-råd Lycksele skogsbruksområde

Stellan Renman

Ledamot sbo-råd Lycksele skogsbruksområde

Anders Hedlund

Ledamot sbo-råd Lövånger skogsbruksområde

Cecilia Åstrand

Ledamot sbo-råd Lövånger skogsbruksområde

Doris Wikberg

Ledamot sbo-råd Lövånger skogsbruksområde

Krister Rönngren

Ledamot sbo-råd Lövånger skogsbruksområde

Sture Bergman

Ledamot sbo-råd Lövånger skogsbruksområde

Valberedning

Roland Sjögren

Sammankallande valberedare för skogsbruksområdet Lycksele skogsbruksområde

Åke Andersson

Sammankallande valberedare för skogsbruksområdet Lövånger skogsbruksområde

Kristina Holmgren

Valberedare för skogsbruksområdet Lycksele skogsbruksområde

Erika Granlund

Valberedare för skogsbruksområdet Lövånger skogsbruksområde

Sten Hägglund

Valberedare för skogsbruksområdet Lövånger skogsbruksområde