Att använda presentkort

Har du fått ett presentkort? Så här gör du för att använda det i vår kunskapsportal.

Läs mer här om hur du använder ditt presentkort, vad som händer om du vill köpa en utbildning som kostar mer än vad du fått presentkort på eller hur du enkelt håller koll på vad du har tillgodo efter att du använt delar av ditt presentkortssaldo.

  • Logga in i kunskapsportalen.
  • Välj den kurs du vill köpa. Tryck på ”Köp kurs”.
  • Ange din presentkortskod i rutan under texten ”Vill du lösa in ett presentkort?”. Tryck på knappen ”Lös in presentkort”.
  • Ditt presentkortssaldo registreras automatiskt på din användare.
  • Nu visas en text som gör det möjligt för dig att ”Köpa kurs med presentkort”. Där anges också det presentkortssaldo som finns registrerat på din användare.

Det saldo som finns registrerat på din användare visas dels när du väljer att köpa en kurs, men du kan också se det genom att gå in på din användares sida i inloggat läge. Dina användaruppgifter och vilka kurser du läser just nu, eller har avlutats, visas också på sidan.

Om du väljer att köpa en kurs som kostar mer än det presentkortssaldo du har tillgängligt betalar du enkelt resterande summa via Paysons betaltjänst. Om du väljer att köpa en kurs som kostar mindre än ditt presentkortssaldo sparas resterande på din användare. Denna summa har du tillgodo till dess du väljer att nyttja den vid köp av någon annan utbildning. Notera bara presentkortets giltighet på 5 år från utställningsdatum så att pengarna inte förfaller.

Presentkortet kan lösas in mot alla våra grundkurser samt fördjupningskurserna fyrhjulings-, motor- och röjsågskort. Utbildningar som arrangeras i samverkan med andra aktörer eller studieförbund kan inte betalas med Norra Skogsskolans presentkort.

 

Vill du veta mer?

Erika Nilsson

Utbildningsstrateg Kunskapsportalen

070-254 98 48

Att köpa presentkort

Så här enkelt ger du bort kunskap om skogen!

Presentkort

Ett presentkort är den perfekta presenten både att få och ge...