Butiksträff, Skogsdag och Uppföljningsträff

Med röjning kan den egna skogen formas mot önskade värden. I projektet Mersmak röjning får skogsägare över hela landet – både de som röjer själva och de som köper tjänsten – möjlighet att tillgodogöra sig värdefulla kunskaper. Alla är välkomna att delta, oavsett om man är medlem i Norra Skog eller ej.

Träffarna i projektet Mersmak röjning under 2023 

Del 3 och del 4 i projektet, som är fysiska träffar i butik och/eller en skogsdag, går vi igång med löpande i de olika uppstartade omgångarna. Om du har deltagit i del 1 och/eller 2 i projektet skickar vi en inbjudan till dig så snart datum är fastställt. 

Under 2023 kommer du som deltagit även att bjudas in till sista delmomentet i projektet - Uppföljningsträffar efter egen röjning.

Planerade kvällar i butik 2023 

OBS - föranmälan krävs. Klicka på länk här nedan för att anmäla dig.

15 februari, 18.00-20.00 Boden - Anmälan stängd
22 februari, 18.00-20.00  Skellefteå - Anmälan stängd
23 februari, 18.30-20.30   Örnsköldsvik - Anmälan stängd
9 mars, 17.30-19.30  Kalix - Anmälan stängd

 

Planerade uppföljningsträffar 2023

Gå vidare med din planering och inspireras av röjda objekt.

OBS - föranmälan krävs. Klicka på länk här nedan för att anmäla dig.

30 maj, 18.00-21.00 Örnsköldsvik - Anmäl dig här
30 maj, 18.00-21.00 Kalix - Anmäl dig här
30 maj, 18.00-21.00 Boden - Anmäl dig här
29 maj, 18.00-21.00 Skellefteå - Anmäl dig här
30 maj, 18.00-21.00 Vindeln - Anmäl dig här
30 maj, 18.00-21.00 Lycksele - Anmäl dig här

 

Får du MERSMAK på röjning efter att ha deltagit i projektet?

Vi förstår det! Röjning är viktigt och ger resultat. Det är en av de viktigaste insatserna du kan göra för din skog.

Vill du vara aktiv med att själv röja i dina skog rekommenderar vi att du har ett röjsågskörkort. Med den kunskapen med dig blir dina arbetspass effektivare och ditt arbete säkrare och tryggare. Mer om röjsågskörkortet kan du läsa i Norra Skogs kurskategori Äga och bruka skog

Säker Skog

Mer information om projektet Mersmak röjning kan du hitta via projektägaren Säker Skogs webbplats.

Läs mer