Butiksträff, Skogsdag och Uppföljningsträff

Med röjning kan den egna skogen formas mot önskade värden. I projektet Mersmak röjning får skogsägare över hela landet – både de som röjer själva och de som köper tjänsten – möjlighet att tillgodogöra sig värdefulla kunskaper. Alla är välkomna att delta, oavsett om man är medlem i Norra Skog eller ej.

Träffarna i projektet Mersmak röjning under 2023 

Del 3 och del 4 i projektet, som är fysiska träffar i butik och/eller en skogsdag, går vi igång med löpande i de olika uppstartade omgångarna. Om du har deltagit i del 1 och/eller 2 i projektet skickar vi en inbjudan till dig så snart datum är fastställt. 

Under 2023 kommer du som deltagit även att bjudas in till sista delmomentet i projektet - Uppföljningsträffar efter egen röjning.

Planerade kvällar i butik 2023 

OBS - föranmälan krävs. Klicka på länk här nedan för att anmäla dig.

15 februari, 18.00-20.00 Boden - Anmäl dig här
22 februari, 18.00-20.00  Skellefteå - Anmäl dig här
23 februari, 18.30-20.30   Örnsköldsvik - Anmäl dig här
9 mars, 17.30-19.30  Kalix - Anmäl dig här

 

Planerade uppföljningsträffar 2023

OBS - föranmälan krävs. Klicka på länk här nedan för att anmäla dig.

Datum ej satt Örnsköldsvik
Datum ej satt Kalix
Datum ej satt Luleå
Datum ej satt Skellefteå
Datum ej satt Vindeln
Datum ej satt Lycksele

 

Får du MERSMAK på röjning efter att ha deltagit i projektet?

Vi förstår det! Röjning är viktigt och ger resultat. Det är en av de viktigaste insatserna du kan göra för din skog.

Vill du vara aktiv med att själv röja i dina skog rekommenderar vi att du har ett röjsågskörkort. Med den kunskapen med dig blir dina arbetspass effektivare och ditt arbete säkrare och tryggare. Mer om röjsågskörkortet kan du läsa i Norra Skogs kurskategori Äga och bruka skog

Säker Skog

Mer information om projektet Mersmak röjning kan du hitta via projektägaren Säker Skogs webbplats.

Läs mer