Butiksträff, del 3 och Skogsdag, del 4

Med röjning kan den egna skogen formas mot önskade värden. I projektet Mersmak röjning får skogsägare över hela landet – både de som röjer själva och de som köper tjänsten – möjlighet att tillgodogöra sig värdefulla kunskaper. Alla är välkomna att delta, oavsett om man är medlem i Norra Skog eller ej. Under 2021 erbjuds följande skogsdagar inom Norra Skogs verksamhetsområde.

Träffarna i projektet Mersmak röjning under 2021 

Under 2020 ställdes träffarna i projektet in p.g.a. covid-19. Föreningen följer löpande de angivna rekommendationerna från Folkhälsomyndigheten och har valt att starta upp projektet digitalt under våren 2021. Del 3 och del 4 i projektet, som är fysiska träffar i butik och en skogsdag, har vi i dagsläget inte möjlighet att öppna anmälan för. Så snart det är möjligt för oss kommer vi att publicera datum och anmälningslänk på denna sida. Om du har deltagit i del 1 och/eller 2 i projektet skickar vi en inbjudan till dig så snart datum är fastställt. 

Planerade kvällar i butik 2021 

Datum ej satt Kväll i butik inom virkesområde Norra Norrbotten
Datum ej satt Kväll i butik inom virkesområde Norra Ångermanland
Datum ej satt Kväll i butik inom virkesområde Västra Västerbotten

Planerade skogsdagar 2021 

2 oktober, 10.00-14.00 Skogsdag inom virkesområde Norra Norrbotten
28 augusti, 10.00-14.00 Skogsdag inom virkesområde Norra Ångermanland
21 augusti, 10.00-14.00 Skogsdag inom virkesområde Västra Västerbotten

Får du MERSMAK på röjning efter att ha deltagit i projektet?

Vi förstår det! Röjning är viktigt och ger resultat. Det är en av de viktigaste insatserna du kan göra för din skog.

Vill du vara aktiv med att själv röja i dina skog rekommenderar vi att du har ett röjsågskörkort. Med den kunskapen med dig blir dina arbetspass effektivare och ditt arbete säkrare och tryggare. Mer om röjsågskörkortet kan du läsa i Norra Skogs kurskategori Äga och bruka skog

Säker Skog

Mer information om projektet Mersmak röjning kan du hitta via projektägaren Säker Skogs webbplats.

Läs mer