Butiksträff, del 3 och Skogsdag, del 4

Med röjning kan den egna skogen formas mot önskade värden. I projektet Mersmak röjning får skogsägare över hela landet – både de som röjer själva och de som köper tjänsten – möjlighet att tillgodogöra sig värdefulla kunskaper. Alla är välkomna att delta, oavsett om man är medlem i Norra Skog eller ej. Under 2021 erbjuds följande skogsdagar inom Norra Skogs verksamhetsområde.

Träffarna i projektet Mersmak röjning under 2021 

Under 2020 ställdes träffarna i projektet in p.g.a. covid-19. Föreningen följer löpande de angivna rekommendationerna från Folkhälsomyndigheten och har valt att starta upp projektet digitalt under våren 2021. Del 3 och del 4 i projektet, som är fysiska träffar i butik och en skogsdag, går vi igång med under hösten 2021. Så snart det är möjligt för oss kommer vi att publicera datum på denna sida. Om du har deltagit i del 1 och/eller 2 i projektet skickar vi en inbjudan till dig så snart datum är fastställt. 

Planerade kvällar i butik, del 3, 2021 

Datum ej satt Kväll i butik inom virkesområde Norra Norrbotten
Datum ej satt Kväll i butik inom virkesområde Norra Ångermanland
Datum ej satt Kväll i butik inom virkesområde Västra Västerbotten

Planerade skogsdagar, del 4, 2021 

OBS - föranmälan krävs. Klicka på länk här nedan för att anmäla dig till den träff som passar dig.
Tid: 10.00-14.00

15 oktober, kl. 11-15:
Skogsdag, Lycksele, Tannfors (se kartposition) - Ingen föranmälan krävs, deltagarinformation tas upp på plats
28 augusti:
Skogsdag i trakterna runt Örnsköldsvik - Anmäl dig här
2 oktober:
Skogsdag i trakterna runt Kalix, Mjöträskvägen från Pålängevägen (se kartposition) - Anmäl dig här

Plats meddelas via den e-post du anger vid anmälan några dagar innan träffen.

Under hösten 2021 samt våren 2022 kommer träffar erbjudas i resten av Norra Skogs område. Du som deltog i någon av de fysiska träffar som hann anordnas i trakterna kring Åre- Krokom- Östersund samt Sundsvall - Indalen - Torp Stöde innan pandemin kommer troligen kunna erbjudas efterföljande träffar från hösten 2021 och framåt. När vi har fler datum spikade kommer de publiceras här och i Norra Skogs kalender.

Får du MERSMAK på röjning efter att ha deltagit i projektet?

Vi förstår det! Röjning är viktigt och ger resultat. Det är en av de viktigaste insatserna du kan göra för din skog.

Vill du vara aktiv med att själv röja i dina skog rekommenderar vi att du har ett röjsågskörkort. Med den kunskapen med dig blir dina arbetspass effektivare och ditt arbete säkrare och tryggare. Mer om röjsågskörkortet kan du läsa i Norra Skogs kurskategori Äga och bruka skog

Säker Skog

Mer information om projektet Mersmak röjning kan du hitta via projektägaren Säker Skogs webbplats.

Läs mer