Upptaktsträff, del 1 och Teorikväll, del 2

Med röjning kan den egna skogen formas mot önskade värden. I projektet Mersmak röjning får skogsägare över hela landet – både de som röjer själva och de som köper tjänsten – möjlighet att tillgodogöra sig värdefulla kunskaper. Alla är välkomna att delta, oavsett om man är medlem i Norra Skog eller ej.

Under vintern 2022 erbjuds ett antal digitala upptaktsträffar inom föreningens verksamhetsområde. 
Du har också chans att fördjupa dina kunskaper i projektets del 2, en digital teorikväll.

Anmäl dig senast dagen innan träffen via länkarna nedan. Samma dag som livesändningen körs skickas en länk ut till dig som du kopplar upp dig på när träffen startar. Om du inte får någon länk - kom ihåg att kontrollera din skräppost. Ibland hamnar mailet med länken där.
 

Träffarna i projektet Mersmak röjning under 2022

Under 2022 kommer projektet startas upp inom tre nya geografier inom föreningens verksamhetsområde, som vi kallar för virkesområden:

  • Virkesområde Södra Norrbotten - Luleå
  • Virkesområde Norra Västerbotten - Skellefteå
  • Virkesområde Södra Västerbotten - Vindeln

Under 2022 kommer du som var med vid uppstart, teorikväll, skogsdag/kväll i butik 2021 att bjudas in till digitala uppföljningsträffar.

Del 1: Digital upptaktsträff, livesändning

Tid: 18.30 - ca 19.30

Tisdag 8/2 2022 Digital träff med moderator sittande i Luleå -Se träffen i efterhand
Torsdag 10/2 2022 Digital träff med moderator sittande i Skellefteå - Se träffen i efterhand
Tisdag 15/2 2022 Digital träff med moderator sittande i Vindeln - Se träffen i efterhand

Del 2: Digital teorikväll, livesändning

Tid: 18.30 - ca 20.00 (inkl. paus)

Torsdag 3/3 2022 Digital träff kopplad till alla upptaktsträffar ovan - Se träffen i efterhand


Du kommer även att kunna se livesändningarna i efterhand. Länk till den inspelade träffen, där du ombeds registrera dig som deltagare, publiceras efter livesändningen. Eftersom projektet finansieras via Landsbygdsprogrammet tar vi upp anmälningar och deltagarregistrering för att kunna rapportera deltagare i projektet. Dina uppgifter kommer i detta syfte delas med Säker Skog som är nationell projektägare. Läs mer om Säker Skog här. 

 

Säker Skog

Mer information om projektet Mersmak röjning kan du hitta via projektägaren Säker Skogs webbplats.

Läs mer