Upptaktsträff och Teorikväll

Med röjning kan den egna skogen formas mot önskade värden. I projektet Mersmak röjning får skogsägare över hela landet – både de som röjer själva och de som köper tjänsten – möjlighet att tillgodogöra sig värdefulla kunskaper. Alla är välkomna att delta, oavsett om man är medlem i Norra Skog eller ej.

Under vintern 2022 erbjöds ett antal digitala upptaktsträffar och digitala teorikvällar inom föreningens verksamhetsområde. Du som missade träffarna kan fortfarande eftertitta de sändningar som gick då (se nedan).  

Träffarna i projektet Mersmak röjning under 2023

Under 2023 kommer du som varit med vid olika typer av träffar via Norra Skog (t.ex. uppstart, teorikväll, skogsdag, kväll i butik) att bjudas in till kvarvarande delar inom projektet - kväll i butik på vissa orter samt till digitala uppföljningsträffar för att diskutera genomföra röjningar.

Del 1: Digital upptaktsträff, livesändning

Tid: 18.30 - ca 19.30

Tisdag 8/2 2022 Digital träff med moderator sittande i Luleå -Se träffen i efterhand
Torsdag 10/2 2022 Digital träff med moderator sittande i Skellefteå - Se träffen i efterhand
Tisdag 15/2 2022 Digital träff med moderator sittande i Vindeln - Se träffen i efterhand

Del 2: Digital teorikväll, livesändning

Tid: 18.30 - ca 20.00 (inkl. paus)

Torsdag 3/3 2022 Digital träff kopplad till alla upptaktsträffar ovan - Se träffen i efterhand


Eftersom projektet finansieras via Landsbygdsprogrammet tar vi upp deltagarregistrering även till de inspelade träffarna. Detta för att kunna rapportera deltagare i projektet. Dina uppgifter kommer delas med Säker Skog, som är nationell projektägare, för deltagarrapportering och kan användas av Norra Skog vid inbjudan till ytterligare träffar inom ramen för projektet men kommer inte användas på annat vis. Läs mer om Säker Skog här. 

 

Säker Skog

Mer information om projektet Mersmak röjning kan du hitta via projektägaren Säker Skogs webbplats.

Läs mer