Upptaktsträff, del 1 och Teorikväll, del 2

Med röjning kan den egna skogen formas mot önskade värden. I projektet Mersmak röjning får skogsägare över hela landet – både de som röjer själva och de som köper tjänsten – möjlighet att tillgodogöra sig värdefulla kunskaper. Alla är välkomna att delta, oavsett om man är medlem i Norra Skog eller ej.

Under våren 2021 erbjuds ett antal digitala upptaktsträffar inom föreningens verksamhetsområde. 
Du har också chans att fördjupa dina kunskaper i projektets del 2, en digital teorikväll.

Anmäl dig senast dagen innan träffen via länkarna nedan. Samma dag som livesändningen körs skickas en länk ut till dig som du kopplar upp dig på när träffen startar.
 

Träffarna i projektet Mersmak röjning under 2021

Träffarna i projektet Mersmak röjning ställdes under 2020 in på grund av Covid-19. Föreningen följer löpande de angivna rekommendationerna från Folkhälsomyndigheten och har satt datum för en uppstart av projektet under slutet av februari 2021 genom digital upptaktsträff och teorikväll

Under våren 2021 kommer projektet erbjudas i ett antal geografiska områden, som vi kallar för virkesområden:

  • Virkesområde Norra Norrbotten
  • Virkesområde Norra Ångermanland
  • Virkesområde Västra Västerbotten

Under hösten 2021 samt våren 2022 kommer träffar erbjudas i resten av Norra Skogs område. Du som deltog i någon av de fysiska träffar som hann anordnas i trakterna kring Åre- Krokom- Östersund samt Sundsvall - Indalen - Torp Stöde kommer troligen kunna erbjudas efterföljande träffar under hösten 2021. 

Del 1: Digital upptaktsträff, livesändning

Tid: 18.30 - ca 19.15

Tisdag 23/2 Digital träff med moderator sittande i Kalix. Se sändningen i efterhand.
Torsdag 25/2 Digital träff med moderator sittande i Bredbyn. Se sändningen i efterhand. 
Tisdag 2/3 Digital träff med moderator sittande i Lycksele. Se sändningen i efterhand.

Del 2: Digital teorikväll, livesändning

Tid: 18.30 - ca 20.30 (inkl. paus)

Söndag 28/3 Digital träff kopplad till alla upptaktsträffar ovan. Se sändningen i efterhand.


Du kommer även att kunna se livesändningarna i efterhand. Länk till den inspelade träffen, där du ombeds registrera dig som deltagare, publiceras efter livesändningen. Eftersom projektet finansieras via Landsbygdsprogrammet tar vi upp anmälningar och deltagarregistrering för att kunna rapportera deltagare i projektet. Dina uppgifter används inte i något annat syfte. 

 

Säker Skog

Mer information om projektet Mersmak röjning kan du hitta via projektägaren Säker Skogs webbplats.

Läs mer