Mersmak röjning

Med röjning kan den egna skogen formas mot önskade värden. I projektet Mersmak röjning får skogsägare över hela landet – både de som röjer själva och de som köper tjänsten – möjlighet att tillgodogöra sig värdefulla kunskaper. Alla är välkomna att delta, oavsett om man är medlem i Norra Skog eller ej.

Projektet är landsomfattande och drivs av Säker Skog tillsammans med de tre skogsägarföreningarna Norra Skog, Mellanskog, Södra samt LRF och Studieförbundet Vuxenskolan. 

Mersmak röjning finansieras genom Landsbygdsprogrammet och är gratis för deltagarna. Projektet syftar dels till att öka teoretisk och praktisk kunskap hos skogsägare rörande möjligheter att via aktiv ungskogsröjning öka både biologisk mångfald och värdeproduktion i skogsbruket och även till att sprida kunskap kring möjligheter att förebygga och sprida risker utifrån ett förändrat klimat. 

Träffarna är ett fint tillfälle för många att öka sina kunskaper om röjning och hur röjningen kan bidra till att forma skogen efter de egna målen. Projektet passar både de skogsägare som är vana att röja själva, de som gärna vill lära sig samt de som köper tjänsten och som vill kunna förstå den bättre.

I projektet ingår träffar inomhus, studier i webbaserat material och praktiska moment utomhus. All information om var årets träffar arrangeras ser du nedan. I anslutning till träffarna finns det en anmälningslänk för dig som vill delta.

Planerade träffar i Mersmak röjning under 2021

Träffarna i projektet Mersmak röjning ställdes under 2020 in på grund av Covid-19. Föreningen följer löpande de angivna rekommendationerna från Folkhälsomyndigheten och har satt datum för en uppstart av projektet under slutet av februari 2021 genom digital upptaktsträff och teorikväll. Läs mer och anmäl dig längst ner på sidan. 

Under våren 2021 kommer projektet erbjudas i ett antal geografiska områden, som vi kallar för virkesområden:

 • Virkesområde Norra Norrbotten
 • Virkesområde Norra Ångermanland
 • Virkesområde Västra Västerbotten

Under hösten 2021 samt våren 2022 kommer träffar erbjudas i resten av Norra Skogs område. Du som deltog i någon av de fysiska träffar som hann anordnas i trakterna kring Åre- Krokom- Östersund samt Sundsvall - Indalen - Torp Stöde kommer troligen kunna erbjudas efterföljande träffar under hösten 2021. 

Vad får du lära dig?

Här är några av de ämnen vi lyfter fram:

 • När, var och hur man ska röja
 • Anpassningar till ändrat klimat
 • Hur mångfalden i skogen kan ökas
 • Att forma skogen mot egna mål
 • Skogens möjligheter i klimat- och hållbarhetsfrågorna
 • Beställarkompetens, att anlita röjningshjälp
 • Utrustning och teknik

Mersmak röjning - träffarnas innehåll

 • Del 1, Upptaktsträff: översiktligt om vikten av röjning
 • Del 2, Teoriföreläsning: grunderna kring röjning, biologi, ekonomi, mångfald, klimat
 • Del 3, Besök i butik: för den med röjsåg eller den som vill köpa, säkerhetskontroll och skötsel
 • Del 4, Skogsdag: stationer längs en slinga i ungskog, presentationer, demonstrationer och övningar, hjälp med planering av egen röjning
 • Del 5, Uppföljningsträffar röjning

Mer information om datum för planerade och anmälan träffar hittar du nedan.

 

Vill du veta mer?

Mauritz Öjbrandt

Medlemsstrateg

070-337 07 14

Erika Nilsson

Utbildningsstrateg Kunskapsportalen

070-254 98 48

Säker Skog

Mer information om projektet Mersmak röjning kan du hitta via projektägaren Säker Skogs webbplats.

Läs mer