Skogsgödsling 

Genom att tillföra skogsgödsling med kväve ökar skogens tillväxt och ger högre andel timmer och bättre virkeskvalitet.

Händer håller i gödselpellets.

Fördelar med skogsgödsling 

Sammantaget ger detta en vinst på 10–15 procent under tio år. En annan effekt av den ökade tillväxten är att skogen också kan ta upp mer koldioxid, upp till 10–20 ton per hektar, vilket också är bra för klimatet.    

När är det aktuellt att gödsla? 

Vanligast är att gödsla 10–15 år före föryngringsavverkning. Det brukar öka volymen med 15–20 skogskubikmeter (m3sk). Gödsling ska utföras på frisk och lagom tät barrskog. Den ekonomiska vinsten brukar normalt vara minst 10 procent på utlagt kapital. Om du vill räkna på gödsling finns ett bra verktyg på skogskunskap.se 

Normalt används helikopter för arbetet. Det finns även system med ombyggda skotare som gör jobbet. Gödsling för hand eller med jordbrukstraktor kan vara ett alternativ på mindre områden.  

Vad händer när man gödslar?   

Gödsling i skogen görs med produkter där kväve är huvudkomponenten (ofta ingår även kalk och bor). Det kan vara en lönsam åtgärd ifall den utförs vid rätt tidpunkt och på rätt typ av mark. Genom att sprida gödsel ökar både tillväxten och dimensionen på de enskilda träden. Det betyder vinst i ökad volymproduktion samt högre andel timmer och lägre avverkningskostnader tack vare grövre stammar.   

Kostnad för skogsgödsling

Kostnaden för skogsgödsling varierar bland annat beroende på omfattning och tillgänglighet. För prisberäkning, kontakta din närmsta skogliga rådgivare eller fyll i formuläret så kontaktar vi dig.

Beställ affärsförslag

Vi erbjuder kostnadsfri expertrådgivning till alla skogsägare. Fyll i vårt formulär så kontakta någon av våra lokala skogliga rådgivare dig inom kort.

Hitta närmsta skogliga rådgivare

Om du behöver rådgivning eller har frågor som rör din skog kan någon av våra skogsinspektorer hjälpa dig. Ange var din skog finns för att hitta kontaktuppgifter till dina lokala skogliga rådgivare.