Skog i ett förändrat klimat

Välkommen till vår webbaserade utbildning "Skog i ett förändrat klimat"! Den här utbildning är skräddarsydd för skogsägare som strävar efter att bemöta de utmaningar som klimatförändringarna innebär inom skogsbruket.

Information

Nivå
Grund
Typ
Online
Tidsåtgång
ca 3 timmar
Ordinarie pris
500 kr
Medlemspris
400 kr
Priser är inklusive moms

Om utbildningen

Att vara skogsägare och bruka och förvalta skog, kräver god planering och åtgärder både på lång och kort sikt. Omloppstider för ett skogsbestånd sträcker sig över generationer. Vad som är rätt eller fel eller vad som skapar mest värde över en omloppstid vet man först efteråt.  Tillväxten och den ekologiska balansen i skogen påverkas av många faktorer. Ett faktum är att vi är inne i och står inför förändringar i klimatet med högre medeltemperatur och häftigare vädersituationer än tidigare. Extrema väder med stormar, översvämningar, brand och torka riskerar bli vanligare. Detta innebär ökade risker för skador av efterföljande skadegörare som svampar, insekter och vilt, samtidigt ges möjligheter till ökad tillväxt genom längre växtperioder.   

Utbildningen är tillgänglig för start året runt och genomförs helt online via webben.

Förkunskaper

För att få ut så mycket som möjligt av den här utbildningen är det fördelaktigt att ha grundläggande kunskaper om skogsskötsel, även om det inte är ett krav.

Mål

Denna utbildning bygger på insikter och kunskap baserad på forskning och erfarenhet. Med ökad kunskap och insikter utifrån forskares samlade erfarenheter och bedömningar är vår förhoppning att utbildningen ska bidra till att du som skogsägare känner dig tryggare i dina beslut om hur du ska sköta sin skog.

Utbildningens innehåll

 

Samverkan i kompetensutvecklingsfrågor

Utbildningen är framtagen i ett samarbete mellan skogsägarföreningarna och LRF genom kompetensutvecklingsrådet KUR. KUR arbetar med kompetensutvecklingsfrågor inom skogsbruk och skogsägande för skogsägare. De tre skogsägarföreningarna är från norr till söder Norra Skog, Mellanskog och Södra. Tillsammans har föreningarna över hundratusen medlemmar som tillsammans äger 5,6 milj. ha skog.

Anmälan

Läs mer och anmäl dig genom att logga in på Skogsskolans webbplats.

Om du är medlem i Norra Skog kan du logga in med ditt BankID direkt. Om du inte är medlem skapar du ett kostnadsfritt konto i samband med inloggningen.

Som inloggad på ditt konto kan du följa dina egna studieresultat, påbörjade och avslutade kurser. 

Hitta närmsta skogliga rådgivare

Om du har frågor som rör din skog eller våra utbildningar kan någon av våra skogsinspektorer hjälpa dig. Ange var din skog finns för att hitta kontaktuppgifter till dina lokala skogliga rådgivare.