Motorsågskörkort C

Vår utbildning i avancerad trädfällning är utformad för att ge dig djupare kunskaper och färdigheter för säker och effektiv användning av motorsågar och fällningshjälpmedel i krävande skogsarbeten.

Information

Nivå
Fördjupning
Typ
Fysisk kurs
Tidsåtgång
3 dagar
Ordinarie pris
9 375 kr
Medlemspris
8 125 kr
Priser är inklusive moms

Om utbildningen

Utbildningen fokuserar på att förmedla en fördjupad förståelse för gällande säkerhetsbestämmelser och riskhantering vid avancerade skogsarbeten såsom fällning av svåra träd, nertagning av svårt fastfällda träd och tillvaratagande av vindfällda träd. 

Genom utbildningen kommer du att utveckla kunskaper i att planera och genomföra trädfällning av svåråtkomliga träd med fokus på säkerhet och kontroll. 

Vi tar även upp användningen av kraftfulla fällhjälpmedel (vinsch, fällriktare, kilar i bredd och i lager o.s.v.) för att öka säkerheten och effektiviteten i arbetet. Dessutom kommer du att lära dig säker hantering av motorsåg vid fällning, kvistning och kapning av trädstammar och grenar under spänn.

Utbildningstillfällen

Utbildningen genomförs som intensivkurs under tre dagar och genomförs i grupper om max sex personer. Utbildningstillfällen anordnas, vad gäller tid och plats, i samverkan mellan utbildaren och anmälda intressenter. Anmäl ditt intresse och önskemål direkt till någon av våra utbildare:

Våra instruktörer är certifierade enligt Säker Skogs riktlinjer. 

Förkunskaper 

Nivå C kräver motorsågskörkort AB samt normalt minst 80 timmar praktik. Praktiken kan få ha skett innan B-examinationen. Alternativt till praktikkravet kan en lämplighetsbedömning göras.

 

Kommande tillfällen

Just nu finns inga kurstillfällen

Säker Skog

Norra Skogs praktiska utbildningar har arbetats fram och kvalitetssäkrats av Säker Skog. Föreningen Säker Skog verkar för att de som arbetar med småskaliga redskap och metoder, som motorsåg, röjsåg och fyrhjuling, ska jobba säkrare i första hand, men gärna även lättare, roligare och mer lönsamt.

Kontakta oss om du har frågor

Mauritz Öjbrandt

Medlemsstrateg Medlemsavdelning

Svarte Swartling

Extern utbildare Säker Skog Röjsåg nivå A, B. Motorsåg nivå A, B, C

Christer Karlsson

Extern utbildare Säker Skog Röjsåg nivå A, B. Motorsåg nivå A, B, C