Intrångsvärdering

Vi hjälper dig och säkerställer att du får korrekt ersättning för eventuella förluster till följd av intrång. 

Närbild på symbol för naturreservat som målats på en björkstam.

Med vår tjänst Intrångsvärdering hjälper vi skogsägare vid granskning av intrångsersättningar och säkerställer att du får korrekt ersättning för eventuella förluster till följd av intrång. Du som markägare har rätt till viss kostnadstäckning via ombudsram från Naturvårdsverket. Vi analyserar och granskar värderingsutlåtanden och/eller den ersättningsutredning som staten tillhandahåller genom oberoende värderare. 

Tjänsten intrångsvärdering kan även innefatta granskning av:

  • förslag till avtal om köp
  • överenskommelse om intrångsersättning med tillhörande handlingar
  • övriga handlingar och överenskommelser i samband med uppgörelser som tillexempel servitut, nyttjanderätt, gåvohandlingar och bouppteckningar.

Vad kostar en intrångsvärdering?

För medlemmar: 1 000 kr/ tim.
Övriga: 2 000 kr/ tim.

Beställ tjänst

Vi erbjuder kostnadsfri expertrådgivning till alla skogsägare. Fyll i vårt formulär så kontakta någon av våra lokala skogliga rådgivare dig inom kort.

Hitta närmsta skogliga rådgivare

Om du behöver rådgivning eller har frågor som rör din skog kan någon av våra skogsinspektorer hjälpa dig. Ange var din skog finns för att hitta kontaktuppgifter till dina lokala skogliga rådgivare.