Dikning

Dikning ökar markens produktionsförmåga och ger trädens rötter tillgång till mer syre och näring. Träden kan då utveckla djupare rötter och får därmed ökad stabilitet vilket gör att tillväxten och värdet ökar.  

Händer som lyfter vatten ur ett vattendrag.

När är dikning lämpligt?   

Skogens tillväxt hämmas i många fall av att marken är sumpig och vattensjuk. Det kan åtgärdas med dikning. Men numera är det svårt att få tillstånd att gräva nya skogsdiken, så kallad nydikning. Däremot är det möjligt att förbättra redan befintliga diken. Det finns många gamla skogsdiken som kan behöva dikesrensning. En sådan innebär att slam och växtdelar grävs bort för att återställa tidigare utformning och funktion.   

Dikesrensning 

Dikesrensning utförs med grävmaskin. För att den inte ska hindras av träd närmast diket, är det lämpligast att göra rensningen efter föryngringsavverkning och i samband med markberedning.

En sådan rensning utförs ofta i samband med att en så kallad skyddsdikning utförs. Ett skyddsdike är ett grundare och flackare dike (max 5 decimeter djupt) som görs för att avvattna en föryngring under etableringsfasen. Rätt utförda påverkar dikesrensning eller skyddsdikning varken kväveläckage eller vattenkvalitet. Tvärtom bidrar åtgärderna till en positiv klimateffekt eftersom de avsevärt höjer tillväxten och därmed även kolbindningen i växande träd.      

Kostnad för dikning

Kostnaden för att utföra tjänsten varierar bland annat beroende på omfattning och tillgänglighet. För prisberäkning, kontakta din närmsta skogliga rådgivare eller fyll i formuläret så kontaktar vi dig.

Beställ affärsförslag

Vi erbjuder kostnadsfri expertrådgivning till alla skogsägare. Fyll i vårt formulär så kontakta någon av våra lokala skogliga rådgivare dig inom kort.

Hitta närmsta skogliga rådgivare

Om du behöver rådgivning eller har frågor som rör din skog kan någon av våra skogsinspektorer hjälpa dig. Ange var din skog finns för att hitta kontaktuppgifter till dina lokala skogliga rådgivare.