Integritetspolicy för Appen Norra Skog

Denna integritetspolicy beskriver syftet med datainsamlingen, vilka typer av personuppgifter vi samlar in och hur vi använder, lagrar och skyddar dessa uppgifter.  

Syfte 

Vi samlar in och behandlar personuppgifter för att möjliggöra användning av vår app och förbättra användarupplevelsen.  

Specifika ändamål inkluderar:

 • Positionering i den topologiska kartan för att möjliggöra spårloggning för användaren.
 • Identifiering av användare via medlemsnummer och personnummer för att användare ska kunna logga in och användardata ska kunna hämtas och visas i appen.
 • Hantering av foton som användaren själv laddar upp och anteckningar som användaren själv skapar. 

Rättslig grund  

Behandlingen av personuppgifter baseras på den registrerades samtycke (enligt artikel 6 paragraf 1a i dataskyddsförordningen) och vårt berättigade intresse av att förbättra stabiliteten och funktionaliteten av vår app.

Personuppgiftsbehandling  

Vi behandlar följande personuppgifter: 

 • Platsdata via GPS för positionering och möjliggörande av spårloggar för användaren.
 • Medlemsnummer och personnummer för identifiering och hämtning av användardata.
 • Foton och anteckningar för appens funktioner. 

Lagringstid  

Personuppgifterna lagras endast så länge det är nödvändigt för appens funktioner och enligt gällande lagstiftning eller på begäran av användaren. Dina sparade personuppgifter raderas inte automatiskt vid borttag av appen. 

Säkerhet och skydd av personuppgifter  

Vi vidtar lämpliga tekniska och organisatoriska åtgärder för att skydda personuppgifterna mot obehörig åtkomst, förlust eller missbruk. För autentisering erbjuds BankID som är en säker metod för autentisering och digitala underskrifter. 

Dina rättigheter 

Du har enligt dataskyddsförordningen rättigheter relaterat till Norra Skogs behandling av dina personuppgifter:  

 • Rätt till information: Användare har rätt att veta vilka data vi samlar in och hur vi använder dem.
 • Rätt till åtkomst: Användare kan begära att få tillgång till sina personuppgifter.  
 • Rätt till rättelse: Användare kan begära att felaktiga uppgifter korrigeras.  
 • Rätt till radering: Användare kan begära att deras data raderas om de inte längre är nödvändiga.  
 • Rätt till begränsning: Användare kan begära att behandlingen av deras data begränsas.  
 • Rätt till dataportabilitet: Användare kan begära att få sina personuppgifter i ett strukturerat format.  
 • Vi värnar om din integritet och följer gällande dataskyddslagstiftning. Om du har några frågor eller vill utöva dina rättigheter, tveka inte att kontakta oss via e-post gdpr@norraskog.se.  

Återkalla samtycke  

Om du inte längre vill att vi behandlar dina personuppgifter, kan du när som helst återkalla ditt samtycke. Kontakta oss för att göra detta via e-post gdpr@norraskog.se

Du kan när som helst kontakta tillsynsmyndigheten och framföra ett klagomål. I Sverige är detta Integritetsskyddsmyndigheten, IMY.  

Vi förbehåller oss rätten att vid behov ändra denna integritetspolicy.   
Om du har några frågor om denna integritetspolicy kan du kontakta oss via e-post gdpr@norraskog.se.