Välkommen till föreningsstämman 2024

Föreningsstämman är Norra Skogs högsta beslutande organ. Stämman kommer även att sändas live digitalt.

Information

fredag 24 maj, 12:00-16:00
Hus Fem (f. d. Evys), Formvägen 5, Umeå.

Föreningsstämman är Norra Skogs högsta beslutande organ, det är 99 stämmoombud, valda på del lokala årsmötena som utgör fullmäktige på stämman. Valda stämmoombud kallas i särskild ordning.

Tid: 24 maj 2024 kl. 12.00 (Lunch samt registrering utanför stämmolokalen från kl. 11.00). 
Stämman ajourneras ca kl. 14.15 för utdelande av föreningens utmärkelser och därpå fikapaus.

Stämman kommer även att sändas live på YouTube. Klicka här för att komma till sändningen.

Stämmohandingar och årsberättelse

Stämmohandlingar 2024 
Läs årsberättelsen här  

Övriga frågor som önskas behandlas på stämman ska skickas in till styrelsen senast den 11 april.

Specialkost anmäls senast 9 maj till medlem@norraskog.se

Välkommen!