Skötsel av lövskog - Träff för kvinnor

En träff i lövskogen för dig som är kvinna och intresserad av lövskogsskötsel.

Information

Lördag 18 juni, kl: 12:00-17:00
Umeå, Bäcksjön
Sista anmälningsdag måndag 10 juni 2024 12:00

Under träffen kommer vi gå igenom hur du sköter ett lövbestånd under alla faser under omloppstiden. Vi kommer prata om vilka fördelar utifrån biologisk mångfald, rekreationsvärden och klimatanpassning som ett ökat inslag av lövträd i skogslandskapet för med sig. Vi kommer även titta på lövblandskogar.

Träffen är ett samarrangemang mellan Skogsstyrelsen, LRF, Skogforsk, Norra Skog, Sveaskog, Holmen Skog, Skogstekniska klustret, SCA och Länsstyrelsen.

Vi bjuder på fika och lunch.

Vi kommer vara ute under hela träffen så tag med kläder efter väder och lämpliga skor då vi kommer gå kortare sträckor i skogen.

Den 19 juni, samma tid, anordnar Skogsstyrelsen en motsvarande träff där både män och kvinnor är välkomna.