Skogsdag för kvinnor i Junsele

Vi välkomnar dig till en härlig skogsdag för kvinnliga medlemmar och deras familjer på Kåtabyn i Junsele.

Information

Söndag 29 september, kl 11.00 - 15.00
Kåtabyn, Junsele

Vi skapar en marknadskänsla där mathantverk och barnaktiviteter samsas med skogsinspektorer, representanter från SBO-rådet, LRF, Skogsstyrelsen och kvinnliga entreprenörer med skoglig koppling. Passa på att nätverka med andra kvinnor och lär dig mer genom pedagogiska slingor på olika teman i den närliggande skogen. Vi vill visa på bredden i skogen och ge dig och din familj en trevlig dag tillsammans med andra kvinnliga skogsägare. 

Självklart bjuder vi på fika och lunch! Dagen är gratis och kräver ingen anmälan.