Rennäring och pågående lagstiftningsutredning - hur påverkas du?

Rennäringslagen ska förnyas och är nu ute på remiss. Det är många markägare som berörs och vi vill ge information om vad det innebär och hur markägare kan påverkas.

Information

Digitalt möte måndag 20 maj kl. 18.30 - 20.00
Digitalt

En kväll om jakt, skogsbruk och andra äganderättsliga frågor. Rennäringslagen ska förnyas och är nu ute på remiss. Många markägare berörs och det är viktiga att dessa gör sin röst hörd.

Anders Blomberg, LRF, expert i utredningen och Ida Nyberg, jurist på Norra Skog, informerar.

Länk till mötet mailas till anmälda deltagare tre dagar innan mötet. 

Välkommen att delta!