Umeå norra - Sävar

Varje medlem i Norra Skog tillhör ett skogsbruksområde utefter var medlemmens skogsfastighet ligger. 

Umeå norra-Sävar skogsbruksområde omfattar Umeå kommun förutom distrikten Hörnefors, Teg och Holmsund som tillhör Vännäs-Umeå södra skogsbruksområde.

Sbo-rådet, som består av förtroendevalda medlemmar i skogsbruksområdet, arrangerar medlemsaktiviteter, bevakar och driver lokala näringspolitiska frågor och fungerar som remissorgan för styrelsen. Kontakta gärna sbo-rådet om du har frågor om medlemsorganisationen eller medlemsaktiviteter.

Sbo-råd

Helén Eriksson

Ordförande sbo-råd Umeå norra-Sävar skogsbruksområde

Thomas Olofsson

Ledamot sbo-råd Umeå norra-Sävar skogsbruksområde

Zandra Sikander

Ledamot sbo-råd Umeå norra-Sävar skogsbruksområde

Svarte Swartling

Ledamot sbo-råd Umeå norra-Sävar skogsbruksområde

Hans Weinehall

Ledamot sbo-råd Umeå norra-Sävar skogsbruksområde

Hans Arvidsson

Ledamot sbo-råd Umeå norra-Sävar skogsbruksområde

Charlotta Gustavsson

Ledamot sbo-råd Umeå norra-Sävar skogsbruksområde

Valberedning

Eric Bergner

Sammankallande valberedare för skogsbruksområdet Umeå norra-Sävar skogsbruksområde

Almer Holmberg

Valberedare för skogsbruksområdet Umeå norra-Sävar skogsbruksområde

Kent Sandström

Valberedare för skogsbruksområdet