Råneå

Varje medlem i Norra Skog tillhör ett skogsbruksområde utefter var medlemmens skogsfastighet ligger. 

Råneå skogsbruksområde omfattar distriktet Råneå i Luleå kommun.

Sbo-rådet, som består av förtroendevalda medlemmar i skogsbruksområdet, arrangerar medlemsaktiviteter, bevakar och driver lokala näringspolitiska frågor och fungerar som remissorgan för styrelsen. Kontakta gärna sbo-rådet om du har frågor om medlemsorganisationen eller medlemsaktiviteter.

Sbo-råd

Gunilla Lindström

Ledamot sbo-råd Råneå skogsbruksområde

Göran Lövgren

Ledamot sbo-råd Råneå skogsbruksområde

Hillevi Sandström

Ledamot sbo-råd Råneå skogsbruksområde

Paul Brännström

Ledamot sbo-råd Råneå skogsbruksområde

Tor Johansson

Ordförande sbo-råd Råneå skogsbruksområde

Valberedning

Lars Degerman

Sammankallande valberedare för skogsbruksområdet Råneå skogsbruksområde