Överorneå

Varje medlem i Norra Skog tillhör ett skogsbruksområde utefter var medlemmens skogsfastighet ligger. 

Gränserna för Övertorneå skogsbruksområde sammanfaller med Övertorneå kommun.

Sbo-rådet, som består av förtroendevalda medlemmar i skogsbruksområdet, arrangerar medlemsaktiviteter, bevakar och driver lokala näringspolitiska frågor och fungerar som remissorgan för styrelsen. Kontakta gärna sbo-rådet om du har frågor om medlemsorganisationen eller medlemsaktiviteter.

Sbo-råd

Henrik Wahlberg

Ordförande sbo-råd Övertorneå skogsbruksområde

Claus Lannge

Ledamot sbo-råd Övertorneå skogsbruksområde

Mikael Jaako

Ledamot sbo-råd Övertorneå skogsbruksområde

Stefan Hannu

Ledamot sbo-råd Övertorneå skogsbruksområde

Tomas Mörtberg

Ledamot sbo-råd Övertorneå skogsbruksområde

Valberedning

Ulf Hannu

Sammankallande valberedare för skogsbruksområdet Övertorneå skogsbruksområde

Bror Noppa

Valberedare för skogsbruksområdet Övertorneå skogsbruksområde