Norsjö–Malå

Varje medlem i Norra Skog tillhör ett skogsbruksområde utefter var medlemmens skogsfastighet ligger. 

Norsjö-Malås skogsbruksområde omfattar Norsjö och Malås kommuner.

Sbo-rådet, som består av förtroendevalda medlemmar i skogsbruksområdet, arrangerar medlemsaktiviteter, bevakar och driver lokala näringspolitiska frågor och fungerar som remissorgan för styrelsen. Kontakta gärna sbo-rådet om du har frågor om medlemsorganisationen eller medlemsaktiviteter.

Sbo-råd

Anund Hedlund

Ordförande sbo-råd Norsjö-Malå skogsbruksområde

Gun Larsson

Ledamot sbo-råd Norsjö-Malå skogsbruksområde

Marjet Gustafsson

Ledamot sbo-råd Norsjö-Malå skogsbruksområde

Martin Bregmo

Ledamot sbo-råd Norsjö-Malå skogsbruksområde

Oskar Sjölund

Ledamot sbo-råd Norsjö-Malå skogsbruksområde

Staffan Larsson

Ledamot sbo-råd Norsjö-Malå skogsbruksområde

Tobias Tuolja

Ledamot sbo-råd Norsjö-Malå skogsbruksområde

Utsedd av sbo-rådet

Joacim Larsson

Medlem Norsjö-Malå skogsbruksområde

Jörgen Norén

Medlem Norsjö-Malå skogsbruksområde

Valberedning

Ralf Signarsson

Valberedare för skogsbruksområdet Norsjö-Malå skogsbruksområde

Åsa Lindmark

Sammankallande valberedare för skogsbruksområdet Norsjö-Malå skogsbruksområde