Nordmaling

Varje medlem i Norra Skog tillhör ett skogsbruksområde utefter var medlemmens skogsfastighet ligger. 

Gränserna för Nordmalings skogsbruksområde sammanfaller med Nordmalings kommun

Sbo-rådet, som består av förtroendevalda medlemmar i skogsbruksområdet, arrangerar medlemsaktiviteter, bevakar och driver lokala näringspolitiska frågor och fungerar som remissorgan för styrelsen. Kontakta gärna sbo-rådet om du har frågor om medlemsorganisationen eller medlemsaktiviteter.

Sbo-råd

Jeanette Åberg

Ordförande sbo-råd Nordmaling skogsbruksområde

Erik Barrlund

Ledamot sbo-råd Nordmaling skogsbruksområde

Kerstin Sjöström

Ledamot sbo-råd Nordmaling skogsbruksområde

Lennart Moström

Ledamot sbo-råd Nordmaling skogsbruksområde

Monica Lundström

Ledamot sbo-råd Nordmaling skogsbruksområde

Per Öman

Ledamot sbo-råd Nordmaling skogsbruksområde

Staffan Engman

Ledamot sbo-råd Nordmaling skogsbruksområde

Valberedning

Tomas Larsson

Sammankallande valberedare för skogsbruksområdet Nordmaling skogsbruksområde

Per-Olof Jakobsson

Valberedare för skogsbruksområdet Nordmaling skogsbruksområde

Kjell-Ivar Hellman

Valberedare för skogsbruksområdet Nordmaling skogsbruksområde