Gimån

Varje medlem i Norra Skog tillhör ett skogsbruksområde utefter var medlemmens skogsfastighet ligger. 

Gimåns skogsbruksområde omfattar Bräcke kommun med undantag för distrikten Håsjö och Hellesjö som tillhör skogsbruksområdet Ragunda

Sbo-rådet, som består av förtroendevalda medlemmar i skogsbruksområdet, arrangerar medlemsaktiviteter, bevakar och driver lokala näringspolitiska frågor och fungerar som remissorgan för styrelsen. Kontakta gärna sbo-rådet om du har frågor om medlemsorganisationen eller medlemsaktiviteter.

Sbo-råd

Camilla Dahlberg

Ordförande sbo-råd Gimån skogsbruksområde

Anders Tjernström

Ledamot sbo-råd Gimån skogsbruksområde

Carina Thellbro-Marcusson

Ledamot sbo-råd Gimån skogsbruksområde

Egon Eriksson

Ledamot sbo-råd Gimån skogsbruksområde

Mats Andersson

Ledamot sbo-råd Gimån skogsbruksområde

Mikael Edin

Ledamot sbo-råd Gimån skogsbruksområde

Valberedning

Göran Eriksson

Sammankallande valberedare för skogsbruksområdet Gimån skogsbruksområde

Knut Richardsson

Valberedare för skogsbruksområdet Gimån skogsbruksområde

Lars Larsson

Valberedare för skogsbruksområdet Gimån skogsbruksområde