Åre

Varje medlem i Norra Skog tillhör ett skogsbruksområde utefter var medlemmens skogsfastighet ligger. 

Gränserna för Åres skogsbruksområde sammanfaller med Åre kommun.

Sbo-rådet, som består av förtroendevalda medlemmar i skogsbruksområdet, arrangerar medlemsaktiviteter, bevakar och driver lokala näringspolitiska frågor och fungerar som remissorgan för styrelsen. Kontakta gärna sbo-rådet om du har frågor om medlemsorganisationen eller medlemsaktiviteter.

Sbo-råd

Valberedning