Anundsjö–Örnsköldsvik södra

Varje medlem i Norra Skog tillhör ett skogsbruksområde utefter var medlemmens skogsfastighet ligger. 

Anundsjö-Örnsköldsvik södra skogsbruksområde omfattar distrikten Anundsjö, Mo, Själevad, Örnsköldsvik, Skorped, Sidensjö och Nätra i Örnsköldsviks kommun. Av alla Norra Skogs skogsbruksområden är Anundsjö – Örnsköldsvik södra det med flest medlemmar.

Sbo-rådet, som består av förtroendevalda medlemmar i skogsbruksområdet, arrangerar medlemsaktiviteter, bevakar och driver lokala näringspolitiska frågor och fungerar som remissorgan för styrelsen. Kontakta gärna sbo-rådet om du har frågor om medlemsorganisationen eller medlemsaktiviteter.

Sbo-råd

Anders Hellström

Ordförande sbo-råd Anundsjö-Örnsköldsvik södra skogsbruksområde

John Hallin

Ledamot sbo-råd Anundsjö-Örnsköldsvik södra skogsbruksområde

Mari Sjödin

Ledamot sbo-råd Anundsjö-Örnsköldsvik södra skogsbruksområde

Roger Mårtensson

Ledamot sbo-råd Anundsjö-Örnsköldsvik södra skogsbruksområde

Sven Sandström

Ledamot sbo-råd Anundsjö-Örnsköldsvik södra skogsbruksområde

Johan Wintvik

Ledamot sbo-råd Anundsjö-Örnsköldsvik södra skogsbruksområde

Anita Cordestam

Ledamot sbo-råd Anundsjö-Örnsköldsvik södra skogsbruksområde

Rebecka Westman Matti

Ledamot sbo-råd Anundsjö-Örnsköldsvik södra skogsbruksområde

Valberedning

Gunilla Kjellsson

Sammankallande valberedare för skogsbruksområdet Anundsjö-Örnsköldsvik södra skogsbruksområde

Arne Berglund

Valberedare för skogsbruksområdet Anundsjö-Örnsköldsvik södra skogsbruksområde

Björn Mårtensson

Valberedare för skogsbruksområdet Anundsjö-Örnsköldsvik södra skogsbruksområde