Torsten Medalen

Sammankallande valberedare för skogsbruksområdet

Telefon

070-621 09 04

Avdelning

Berg skogsbruksområde

E-post

Kontor