Susanne Mårtensson

Valberedare för skogsbruksområdet

Telefon

072-570 61 62

Avdelning

Bygdeå-Nysätra skogsbruksområde

E-post

Kontor