Roland Sjögren

Sammankallande valberedare för skogsbruksområdet

Telefon

070-325 02 76

Avdelning

Lycksele skogsbruksområde

E-post

Kontor