Richard Lundbäck

Valberedare för skogsbruksområdet

Telefon

070-351 30 60

Avdelning

Kalix skogsbruksområde

E-post

Kontor