Per Sandelin

Valberedare för skogsbruksområdet

Telefon

072-251 23 59

Avdelning

Sundsvall skogsbruksområde

E-post

Kontor