Per-Erik Jakobsson

Sammankallande valberedare för skogsbruksområdet

Telefon

070-313 83 29

Avdelning

Bjurholm-Fredrika skogsbruksområde

E-post

Kontor