Niklas Karlsson

Produktionsspecialist

Avdelning

Virkesområde Södra Västerbotten

E-post

Kommun

Umeå,Vännäs

Kontor

Umeå VO-kontor