Lars Pettersson

Sammankallande valberedare för skogsbruksområdet

Telefon

070-361 58 92

Avdelning

Bygdeå-Nysätra skogsbruksområde

E-post

Kontor