Lars Degerman

Sammankallande valberedare för skogsbruksområdet

Telefon

070-580 83 18

Avdelning

Råneå skogsbruksområde

E-post

Kontor