Kurt Ekbäck

Sammankallande valberedare för skogsbruksområdet

Telefon

070-693 42 86

Avdelning

Södra Lappland skogsbruksområde

E-post

Kontor