Kristina Holmgren

Valberedare för skogsbruksområdet

Telefon

070-600 48 32

Avdelning

Lycksele skogsbruksområde

E-post

Kontor