Kjell-Ivar Hellman

Valberedare för skogsbruksområdet

Telefon

073-027 03 86

Avdelning

Nordmaling skogsbruksområde

E-post

Kontor