Karl-Henrik Lindmark

Valberedare för skogsbruksområdet

Telefon

070-659 67 67

Avdelning

Bygdeå-Nysätra skogsbruksområde

E-post

Kontor