Johan Wiklund

Chef Digitalisering & nya affärsmodeller

Avdelning

Utveckling & Tjänster

E-post

Kontor

Umeå