Jennifer Holmdahl

Biträdande Skogsinspektor

Avdelning

Virkesområde Södra Norrbotten

E-post

Kommun

Piteå

Kontor

Piteå