Jan-Erik Gustavsson

Sammankallande valberedare för skogsbruksområdet

Telefon

070-569 24 91

Avdelning

Kalix skogsbruksområde

E-post

Kontor