Ivan Lundberg

Valberedare för skogsbruksområdet

Telefon

076-844 85 09

Avdelning

Vännäs-Umeå södra skogsbruksområde

E-post

Kontor