Gunnar Hamrin

Valberedare för skogsbruksområdet

Telefon

070-333 14 64

Avdelning

Härnösand skogsbruksområde

E-post

Kontor