Eric Bergner

Sammankallande valberedare för skogsbruksområdet

Telefon

070-675 73 30

Avdelning

Umeå norra-Sävar skogsbruksområde

E-post

Kontor