Elin Frendin

Produktionsspecialist

Avdelning

Virkesområde Östra Jämtland

E-post

Kommun

Bräcke

Kontor

Gällö