Christer Karlsson

Extern utbildare Säker Skog

Telefon

072-512 32 42

Avdelning

Röjsåg nivå A, B. Motorsåg nivå A, B, C

E-post

Kontor