Bert Persson

Valberedare för skogsbruksområdet

Telefon

070-374 02 87

Avdelning

Överkalix skogsbruksområde

E-post

Kontor