Andreas Ekegren

Skogsinspektor

Avdelning

Virkesområde Södra Västerbotten

E-post

Kommun

Umeå

Kontor

Umeå VO-kontor