Anders Hultin

Valberedare för skogsbruksområdet

Telefon

070-343 97 23

Avdelning

Sundsvall skogsbruksområde

E-post

Kontor