Almer Holmberg

Valberedare för skogsbruksområdet

Telefon

070-535 29 18

Avdelning

Umeå norra-Sävar skogsbruksområde

E-post

Kontor